Hướng dẫn đánh nhịp (sơ cấp)

Hướng dẫn đánh nhịp (sơ cấp) - Chúa dắt dìu con

3/3/2012 9:14:49 PM | 0 Phản hồi

Hướng dẫn đánh nhịp (nâng cao) - Chúa dắt dìu con - Tấn Anh - Chúa dắt dìu con, như gió đưa ngàn mây, như ánh sao trời soi đường lữ khách. Tình Ngài yêu thương hơn tình thân mẫu con. Tình yêu dạt dào dẫn con về an bình... Xem tiếp

Hướng dẫn đánh nhịp (sơ cấp) - Tôi mừng vui - Hoàng Khánh, Kim Long

2/25/2012 8:09:11 PM | 0 Phản hồi

Hướng dẫn đánh nhịp (sơ cấp) - Tôi mừng vui - Hoàng Khánh, Kim Long - Tôi mừng vui, mỗi khi nghe nhủ rằng nào ta tiến lên đền thờ Thiên Chúa. Đây Gia-Liêm ta dừng chân ngắm cửa tiền đường, ôi thành Thánh vinh quang... Xem tiếp

Hướng dẫn đánh nhịp (sơ cấp) - Dâng Chúa - LM.NS. Kim Long

2/25/2012 7:12:29 PM | 0 Phản hồi

Hướng dẫn đánh nhịp (sơ cấp) - Dâng Chúa - LM.NS. Kim Long - Chúa ơi từ đây trọn đời con ước nguyện dâng tiến Chúa, thân xác linh hồn nguyện cầu Chúa dẫn đưa trên đời.... Xem tiếp

Hướng dẫn đánh nhịp (sơ cấp) - Nào ta hãy mừng vui

2/25/2012 7:01:34 PM | 0 Phản hồi

Hướng dẫn đánh nhịp (sơ cấp) - Nào ta hãy mừng vui ... Xem tiếp

Hướng dẫn đánh nhịp (sơ cấp) - Xin dâng lên Ngài

2/25/2012 6:17:49 PM | 0 Phản hồi

Hướng dẫn đánh nhịp (sơ cấp) - Xin dâng lên Ngài - Dâng lên dâng lên Cha bánh trắng rượu ngon, tinh hoa bao nương đồng và công nhân thế. Dâng lên dâng lên Cha hiến lễ đời con, dâng lên dâng lên trót tâm tình mến yêu.... Xem tiếp

Hướng dẫn đánh nhịp (sơ cấp) - Tiến vào Thánh Cung

2/25/2012 6:04:56 PM | 0 Phản hồi

Hướng dẫn đánh nhịp (sơ cấp) - Tiến vào Thánh Cung - Tác giả: Phanxico - Tiến vào Thánh cung tâm tư con nhảy mừng, dâng Chúa í a nhân từ tiếng hát ngợi khen, muôn lòng chung nhịp vang tiếng chúc vinh, suy tôn Ngài muôn đời... Xem tiếp

Hướng dẫn đánh nhịp (sơ cấp) - Hỡi các dân tộc

2/25/2012 5:50:46 PM | 0 Phản hồi

Hướng dẫn đánh nhịp (sơ cấp) - Hỡi các dân tộc... Xem tiếp

Hướng dẫn đánh nhịp (sơ cấp) - Lời Thiêng - Tác giả: Xuân Tưởng

2/20/2012 1:32:21 PM | 0 Phản hồi

Hướng dẫn đánh nhịp (sơ cấp) - Lời Thiêng - Tác giả: Xuân Tưởng - Lời Thiêng dâng Chúa từ trong đáy tim âm thầm, lời cầu xin Chúa tựa như áng hương lan trầm, hồn con bay mãi về nơi Thiên Chúa nương thân...... Xem tiếp

Hướng dẫn đánh nhịp (sơ cấp) - Kinh Hoà Bình - Tác giả: N.S. Kim Long

2/19/2012 4:26:35 PM | 0 Phản hồi

Hướng dẫn đánh nhịp (sơ cấp) - Kinh Hoà Bình - Tác giả: Kim Long - Lạy Chúa từ nhân xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa...... Xem tiếp

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH MÔN ĐIỀU KHIỂN

2/11/2012 8:11:48 PM | 0 Phản hồi

LỚP ĐIỀU KHIỂN 1: A.LÝ THUYẾT: 1. Tìm hiểu về âm giai 2.Kỹ thuật luyện thanh B.THỰC HÀNH 1.Thực tập đánh nhịp 2/4 2.Thực tập đánh nhịp 3/4 3. Thực tập đánh nhịp 4/4 4. Thực tập đánh nhịp 6/8... Xem tiếp

Trang:1 2 3 4 | Đến trang cuối