Video diễn nguyện

Video diễn nguyện: Tình yêu của Chúa

12/29/2014 7:17:31 AM | 0 Phản hồi

Video diễn nguyện: Tình yêu của Chúa - NS. Ngọc Linh. Mai Thiên Vân và ca đoàn.... Xem tiếp

Video diễn nguyện: Tình Yêu Tử Đạo

1/28/2014 3:48:13 AM | 0 Phản hồi

Video diễn nguyện hợp xướng Tình Yêu Tử Đạo - Nhạc và lời: NS Ngọc Linh - Ca đoàn tổng hợp GX Khiết Tâm - Chỉ Huy: NS Ngọc Linh - Lễ kỷ niệm 40 năm dòng Thánh Thể tại Việt Nam 1973-2013... Xem tiếp

Video diễn nguyện: Ca Vang Khải Hoàn

1/28/2014 3:47:54 AM | 0 Phản hồi

Video diễn nguyện hợp xướng Ca vang Khải Hoàn - Nhạc và lời: NS Kim Long - Ca đoàn tổng hợp GX Khiết Tâm - Chỉ Huy: NS Ngọc Linh - Lễ kỷ niệm 40 năm dòng Thánh Thể tại Việt Nam 1973-2013... Xem tiếp

Video diễn tập hợp xướng: Tình Yêu Tử Đạo - Ca đoàn tổng hợp GX Khiết Tâm

12/3/2013 4:22:13 AM | 0 Phản hồi

Video diễn tập hợp xướng Tình Yêu Tử Đạo - Nhạc và lời: NS Ngọc Linh - Ca đoàn tổng hợp GX Khiết Tâm - Chỉ Huy: NS Ngọc Linh - Lễ kỷ niệm 40 năm dòng Thánh Thể tại Việt Nam 1973-2013... Xem tiếp

Video: Vài hình ảnh trong buổi diễn tập tại giáo xứ Khiết Tâm 22-11-2013

12/3/2013 2:38:52 AM | 0 Phản hồi

Một vài hình ảnh trong buổi diễn tập tại giáo xứ Khiết Tâm 22-11-2013. Tổng dợt cho lễ kỷ niệm 40 năm dòng Thánh thể tại Việt Nam. Ca đoàn tổng hợp giáo xứ Khiết Tâm.... Xem tiếp

Video diễn tập hợp xướng: Ca Vang Khải Hoàn - Ca đoàn tổng hợp GX Khiết Tâm

12/2/2013 9:15:39 PM | 0 Phản hồi

Video diễn tập hợp xướng Ca vang Khải Hoàn - Nhạc và lời: NS Kim Long - Ca đoàn tổng hợp GX Khiết Tâm - Chỉ Huy: NS Ngọc Linh - Lễ kỷ niệm 40 năm dòng Thánh Thể tại Việt Nam 1973-2013... Xem tiếp

Video buổi diễn tập cho lễ truyền chức linh mục ngày 11-06-2013 Thủ Dầu Một - Bình Dương

6/13/2013 3:30:07 AM | 0 Phản hồi

Video buổi diễn tập cho lễ truyền chức linh mục ngày 11-06-2013 - Thủ Dầu Một - Bình Dương - Dòng Thừa Sai Đức Tin, Tu Viện Lời Chúa. Ca đoàn liên dòng giáo phận Phú Cường.... Xem tiếp

Video diễn nguyện: Hợp Xướng - Cao Cung Lên

12/11/2012 10:46:29 PM | 0 Phản hồi

Video diễn nguyện: Cao Cung Lên (Hoài Đức) Hoà Âm: Ngọc Linh - Lĩnh Xướng: Trần Ngọc, Biểu diễn: ca đoàn Tam Hà,Tam Hải, Tân Đức, Công Thành, Thủ Đức.... Xem tiếp

[ Video diễn nguyện] Hãy ở lại trong tình yêu của Ngài

11/20/2012 9:00:22 AM | 0 Phản hồi

Đêm diễn nguyện Giáo Phận Lạng Sơn 25-26/10/2012 - Hãy ở lại trong tình yêu của Ngài - Ngọc Linh - Ca đoàn giới trẻ Lạng Sơn... Xem tiếp

Video diễn nguyện: Mẫu Tử Tình Thâm (Chương XV Giáo Trường Ca Thương Khó)

3/31/2012 11:37:47 AM | 0 Phản hồi

Video diễn nguyện: Mẫu Tử Tình Thâm (Chương XV Giáo Trường Ca Thương Khó) - Thơ: Xuân Ly Băng Âm Nhạc: Ngọc Linh - Ca đoàn Tam Hà - Đêm giới thiệu tác phẩm "Đức Ông Xuân Ly Băng Cuộc Đời Và Tác Phẩm"... Xem tiếp

Trang:1 2 3 4 | Đến trang cuối