Hướng dẫn đánh nhịp (sơ cấp)

Hướng dẫn đánh nhịp - Lễ vật giao hòa

10/16/2014 7:03:21 PM | 0 Phản hồi

Hướng dẫn đánh nhịp - Lễ vật giao hòa... Xem tiếp

Hướng dẫn đánh nhịp - Kinh đầu lễ

10/16/2014 6:58:04 PM | 0 Phản hồi

Hướng dẫn đánh nhịp - Kinh đầu lễ... Xem tiếp

Hướng dẫn đánh nhịp - Hãy đến

10/16/2014 6:47:07 PM | 0 Phản hồi

Hướng dẫn đánh nhịp - Hãy đến... Xem tiếp

Hướng dẫn đánh nhịp - Hát lên bài ca

10/16/2014 6:37:18 PM | 0 Phản hồi

Hướng dẫn đánh nhịp - Hát lên bài ca... Xem tiếp

Hướng dẫn đánh nhịp - Dâng trọn cuộc đời

10/16/2014 6:29:25 PM | 0 Phản hồi

Hướng dẫn đánh nhịp - Dâng trọn cuộc đời... Xem tiếp

Hướng dẫn đánh nhịp - Con xin dâng

10/16/2014 6:25:03 PM | 0 Phản hồi

Hướng dẫn đánh nhịp - Con xin dâng... Xem tiếp

Hướng dẫn đánh nhịp - Chúa cất tiếng gọi con

10/16/2014 6:14:14 PM | 0 Phản hồi

Hướng dẫn đánh nhịp - Chúa cất tiếng gọi con... Xem tiếp

Hướng dẫn đánh nhịp - Bài ca dâng hiến

10/16/2014 1:42:01 AM | 0 Phản hồi

Hướng dẫn đánh nhịp - Bài ca dâng hiến... Xem tiếp

Hướng dẫn đánh nhịp (sơ cấp) - Phó Thác

2/26/2013 9:05:24 AM | 1 Phản hồi

Hướng dẫn đánh nhịp (nâng cao) - Phó Thác - L.M. Nguyễn Duy - Này tấm thân con sao Cha đành tâm xa cách, này tấm thân con đắng cay muôn vàn tê tái. Cha ơi sao nỡ quên con, Cha ơi sao Cha ngoảnh mặt, nhẫn tâm nhìn con khổ đau, để quân thù chê trách con... Xem tiếp

Hướng dẫn đánh nhịp (sơ cấp) - Bao la tình Chúa

3/3/2012 9:22:30 PM | 0 Phản hồi

Hướng dẫn đánh nhịp (sơ cấp) - Bao la tình Chúa - Giang Ân - Bao la tình Chúa yêu con, mênh mông như biển thái bình, dạt dào như ngàn con sóng, vỗ về năm tháng đời con, tình Ngài như mưa đỉnh núi ... Xem tiếp

Trang:1 2 3 4 | Đến trang cuối