Hướng dẫn đánh nhịp (nâng cao)

Hướng dẫn đánh nhịp (nâng cao) - Khúc cảm tạ - Tác giả: Mai Nguyên Vũ

1/15/2012 11:33:21 AM | 0 Phản hồi

Khúc cảm tạ, từ đó âm vang vọng ngân, rộn rã trong tim ngày đêm, tán dương tình yêu Thiên Chúa, suốt một đời con tắm mát trong tình Cha, giữa trưa sa mạc cháy da, Chúa như nguồn nước chan hoà. Xin dân lên Chúa tiếng yêu ngọt ngào, nguyện ghi nhớ Thánh ân Ngài trao, nguyện theo chân Chúa đi qua, đồi ... Xem tiếp

Hướng dẫn đánh nhịp (nâng cao) - Hỡi thế trần - Sáng tác: Kim Long

1/15/2012 11:21:51 AM | 1 Phản hồi

Hỡi thế trần từ khắp nơi, hạy tới nào hãy tới. HIệp lời hát kính vang trời, phụng mừng lễ tế muôn đời. Chính Chúa hiến thân đây người ơi. Nào muôn lớp Thiên Thần, nào chư dân khắp nơi nơi, hãy tới nào hãy tới, bao tinh tú xa thẳm, bao ngọn gió ru mây trời... Xem tiếp

Hướng dẫn đánh nhịp (nâng cao) - Chúa đã yêu con - Tác giả: Kim Long

1/15/2012 11:07:34 AM | 0 Phản hồi

Chúa đã yêu con, tình Chúa ôi quá bao la, muôn tháng năm qua không chút phôi pha. Như đại dương cuốn lớp lớp sóng trào, tình Chúa vẫn dâng cao, ngời sáng giữa trăng sao. Cao xa như khởi nguồn, dạt dào như suối tuôn. Chúa đã yêu từ muôn kiếp và còn vững bền luôn.... Xem tiếp

Trang:1 2 | Đến trang cuối