Video diễn nguyện

Ca Khúc Tu Đoàn Bác Ái Xã Hội - Ngọc Linh - Ca Đoàn Tu Đoàn Bác Ái Xã Hội

10/8/2017 9:12:44 AM | 0 Phản hồi

Ca Khúc Tu Đoàn Bác Ái Xã Hội - Ngọc Linh - Ca Đoàn Tu Đoàn Bác Ái Xã Hội - Buổi Diễn Tập chuẩn bị cho Lễ Cung Hiến Thánh Đường Tu Đoàn Bác Ái Xã Hội... Xem tiếp

Muôn Lời Tạ Ơn - Ngọc Linh - Ca Đoàn Tu Đoàn Bác Ái Xã Hội

10/8/2017 9:11:08 AM | 0 Phản hồi

Muôn Lời Tạ Ơn - Ngọc Linh - Ca Đoàn Tu Đoàn Bác Ái Xã Hội - Buổi Diễn Tập chuẩn bị cho Lễ Cung Hiến Thánh Đường Tu Đoàn Bác Ái Xã Hội... Xem tiếp

Tình Con Dâng Chúa - Ngọc Linh - Ca Đoàn Tu Đoàn Bác Ái Xã Hội

10/8/2017 8:43:29 AM | 0 Phản hồi

Tình Con Dâng Chúa - Ngọc Linh - Ca Đoàn Tu Đoàn Bác Ái Xã Hội - Buổi Diễn Tập chuẩn bị cho Lễ Cung Hiến Thánh Đường Tu Đoàn Bác Ái Xã Hội... Xem tiếp

Hãy Tiến Vào Nhà Chúa - Ngọc Linh - Ca Đoàn Tu Đoàn Bác Ái Xã Hội

10/8/2017 8:26:32 AM | 0 Phản hồi

Hãy Tiến Vào Nhà Chúa - Ngọc Linh - Ca Đoàn Tu Đoàn Bác Ái Xã Hội - Buổi Diễn Tập chuẩn bị cho Lễ Cung Hiến Thánh Đường Tu Đoàn Bác Ái Xã Hội... Xem tiếp

Hãy Thắp Lên Trong Con - Ngọc Linh - Ca Đoàn Tu Đoàn Bác Ái Xã Hội

10/8/2017 7:56:02 AM | 0 Phản hồi

Hãy Thắp Lên Trong Con - Ngọc Linh - Ca Đoàn Tu Đoàn Bác Ái Xã Hội - Buổi Diễn Tập chuẩn bị cho Lễ Cung Hiến Thánh Đường Tu Đoàn Bác Ái Xã Hội... Xem tiếp

TV044 - Thi Khúc Tương Tiến - Ngọc Linh - Ca Đoàn Tu Đoàn Bác Ái Xã Hội

10/8/2017 7:39:21 AM | 0 Phản hồi

TV044 - Thi Khúc Tương Tiến - Ngọc Linh - Ca Đoàn Tu Đoàn Bác Ái Xã Hội - Buổi Diễn Tập chuẩn bị cho Lễ Cung Hiến Thánh Đường Tu Đoàn Bác Ái Xã Hội.... Xem tiếp

Xin Cho Lời Con Nguyện Cầu - Ngọc Linh - Ca Đoàn Tu Đoàn Bác Ái Xã Hội

10/8/2017 7:34:57 AM | 0 Phản hồi

Xin Cho Lời Con Nguyện Cầu - Ngọc Linh - Ca Đoàn Tu Đoàn Bác Ái Xã Hội - Buổi Diễn Tập chuẩn bị cho Lễ Cung Hiến Thánh Đường Tu Đoàn Bác Ái Xã Hội.... Xem tiếp

Lễ Bế Mạc Khóa Học Ca Trưởng 2 Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Phú Xuân Huế 2017

8/24/2017 12:28:27 AM | 0 Phản hồi

Lễ Bế Mạc Khóa Học Ca Trưởng 2 Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Phú Xuân Huế 2017... Xem tiếp

Bài Ca Cảm Mến - NS Ngọc Linh - Lớp Ca Trưởng Cấp I - Giáo Hạt Lý Nhân - Giáo Miền Mạc Thượng

8/18/2017 9:00:15 AM | 0 Phản hồi

Bài Ca Cảm Mến - NS Ngọc Linh - Lớp Ca Trưởng Cấp I - Giáo Hạt Lý Nhân - Giáo Miền Mạc Thượng... Xem tiếp

Hồng Ân Chúa Bao La - LM Thiện Cẩm

6/6/2017 8:38:25 AM | 0 Phản hồi

Ca doan Thieu nhi Giao xu Man Coi Tri Ton gp Long Xuyen - An Giang... Xem tiếp

Trang:1 2 3 4 | Đến trang cuối