Home > Bài chia sẻ

Mừng Kim Khánh ca đoàn Tam Hà

1/13/2012 3:16:14 PM | Lượt xem: 1485
Đăng bởi: admin

Mừng Kim Khánh ca đoàn Tam Hà

 

MỪNG ca đoàn thành lập tuổi năm mươi

KIM chỉ nam: Hát kính Chúa yêu người

KHÁNH ngân vang cung nhạc dồn chơi vơi

CA khúc tri ân muôn triều sóng vỗ

ĐOÀN con gái chung suối nguồn cứu hộ

GIÁO trường ca chảy theo dòng thời gian

XỨ sở quê hương nơi chim đậu đất lành

TAM HÀ một cõi ân tình chứa chan.

 

Ngọc Linh

Thông tin phản hồi:


Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này