Home > Giới thiệu sách Thánh ca

Sách: Tuyển tập hợp xướng Thánh ca

1/1/2012 10:59:46 PM | Lượt xem: 2265
Đăng bởi: admin

Tuyển tập hợp xướng Thánh ca - Ngọc Linh gồm 175 bài góp về từ năm 1977, kỷ niệm 30 năm viết Thánh ca. Linh mục tôn sư Phê-rô Kim Long đề tựa.

Khổ: 20x28 cm

Sách dày 891 trang, kèm theo 1 CD nhạc MiDi các bài hát.

Chịu trách nhiệm xuất bản: Hà Ngọc Thọ
Biên Tập: Nguyễn Thị Hà

Nhà xuất bản Tôn Giáo Hà Nội - 2007*Sách được bán tại:

1. Nhà sách Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ( 38 Kỳ Đồng - Quận 3 - TP.HCM )
2. Nhà sách Chí Hoà (149 Bành Văn Trân P.7, TBình)
3. Nhà sách Hoà Bình (Nhà thờ Đức Bà)
4. Nhà sách Fatima Bình Triệu
5. Nhà sách Nhà Thờ Chính Toà Long Khánh
6. Nhà sách Nhà Thờ Chính Toà Bà RịaThông tin phản hồi:


Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này