Home > Giới thiệu sách Thánh ca

Sách: Học nhạc - Xướng âm thực hành

1/1/2012 10:59:19 PM | Lượt xem: 2728
Đăng bởi: admin
Phương pháp học xướng âm.
Thực tập xướng âm các cung, 102 bài thực hành.
Sách dày 305 trang
Khổ 14x20 cm

Nhà xuất bản Tôn Giáo - Hà Nội -2008
Biên soạn: Ngọc Linh
Chịu trách nhiệm xuất bản: Hà Ngọc Thọ
Biên Tập: Phạm Gia Thoan*Sách được bán tại:

1. Nhà sách Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ( 38 Kỳ Đồng - Quận 3 - TP.HCM )
2. Nhà sách Chí Hoà (149 Bành Văn Trân P.7, TBình)
3. Nhà sách Hoà Bình (Nhà thờ Đức Bà)
4. Nhà sách Fatima Bình Triệu
5. Nhà sách Nhà Thờ Chính Toà Long Khánh
6. Nhà sách Nhà Thờ Chính Toà Bà Rịa

Thông tin phản hồi:


Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này