Hướng dẫn đánh nhịp - Chúa cất tiếng gọi con

10/16/2014 6:14:14 PM | 0 Phản hồi

Hướng dẫn đánh nhịp - Chúa cất tiếng gọi con... Xem tiếp

Hướng dẫn đánh nhịp - Bài ca dâng hiến

10/16/2014 1:42:01 AM | 0 Phản hồi

Hướng dẫn đánh nhịp - Bài ca dâng hiến... Xem tiếp

KÝ SỰ NHA TRANG

8/22/2014 2:59:59 AM | 0 Phản hồi

Chuyến xe lửa đêm dừng tại ga Nha Trang lúc 4 giờ sáng. Tôi kéo valy đi bộ đến dòng Đức Bà Truyền Giáo dưới chân nhà thờ chánh tòa. Đường phố đã có người đi tập thể dục, thỉnh thoảng mới có một chiếc xe máy chạy qua. Nhịp thở thành phố có bãi biển đẹp nhất nước dù ngày hay đêm vẫn êm đềm thanh tho... Xem tiếp

Những sáng tác mới cho năm phúc âm hóa gia đình

2/12/2014 12:16:38 AM | 0 Phản hồi

Những sáng tác mới cho năm phúc âm hóa gia đình.... Xem tiếp

Video diễn nguyện: Tình Yêu Tử Đạo

1/28/2014 3:48:13 AM | 0 Phản hồi

Video diễn nguyện hợp xướng Tình Yêu Tử Đạo - Nhạc và lời: NS Ngọc Linh - Ca đoàn tổng hợp GX Khiết Tâm - Chỉ Huy: NS Ngọc Linh - Lễ kỷ niệm 40 năm dòng Thánh Thể tại Việt Nam 1973-2013... Xem tiếp

Video diễn nguyện: Ca Vang Khải Hoàn

1/28/2014 3:47:54 AM | 0 Phản hồi

Video diễn nguyện hợp xướng Ca vang Khải Hoàn - Nhạc và lời: NS Kim Long - Ca đoàn tổng hợp GX Khiết Tâm - Chỉ Huy: NS Ngọc Linh - Lễ kỷ niệm 40 năm dòng Thánh Thể tại Việt Nam 1973-2013... Xem tiếp

Video diễn tập hợp xướng: Tình Yêu Tử Đạo - Ca đoàn tổng hợp GX Khiết Tâm

12/3/2013 4:22:13 AM | 0 Phản hồi

Video diễn tập hợp xướng Tình Yêu Tử Đạo - Nhạc và lời: NS Ngọc Linh - Ca đoàn tổng hợp GX Khiết Tâm - Chỉ Huy: NS Ngọc Linh - Lễ kỷ niệm 40 năm dòng Thánh Thể tại Việt Nam 1973-2013... Xem tiếp

Video: Vài hình ảnh trong buổi diễn tập tại giáo xứ Khiết Tâm 22-11-2013

12/3/2013 2:38:52 AM | 0 Phản hồi

Một vài hình ảnh trong buổi diễn tập tại giáo xứ Khiết Tâm 22-11-2013. Tổng dợt cho lễ kỷ niệm 40 năm dòng Thánh thể tại Việt Nam. Ca đoàn tổng hợp giáo xứ Khiết Tâm.... Xem tiếp

Video diễn tập hợp xướng: Ca Vang Khải Hoàn - Ca đoàn tổng hợp GX Khiết Tâm

12/2/2013 9:15:39 PM | 0 Phản hồi

Video diễn tập hợp xướng Ca vang Khải Hoàn - Nhạc và lời: NS Kim Long - Ca đoàn tổng hợp GX Khiết Tâm - Chỉ Huy: NS Ngọc Linh - Lễ kỷ niệm 40 năm dòng Thánh Thể tại Việt Nam 1973-2013... Xem tiếp

Video buổi diễn tập cho lễ truyền chức linh mục ngày 11-06-2013 Thủ Dầu Một - Bình Dương

6/13/2013 3:30:07 AM | 0 Phản hồi

Video buổi diễn tập cho lễ truyền chức linh mục ngày 11-06-2013 - Thủ Dầu Một - Bình Dương - Dòng Thừa Sai Đức Tin, Tu Viện Lời Chúa. Ca đoàn liên dòng giáo phận Phú Cường.... Xem tiếp

Page:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Last page