Hướng dẫn đánh nhịp - Nhập lễ 2

10/16/2014 7:34:18 PM | 0 Phản hồi

Hướng dẫn đánh nhịp - Nhập lễ 2... Xem tiếp

Hướng dẫn đánh nhịp - Nhạc khúc yêu thương

10/16/2014 7:29:38 PM | 0 Phản hồi

Hướng dẫn đánh nhịp - Nhạc khúc yêu thương... Xem tiếp

Hướng dẫn đánh nhịp - Ngàn dân ơi

10/16/2014 7:23:10 PM | 0 Phản hồi

Hướng dẫn đánh nhịp - Ngàn dân ơi... Xem tiếp

Hướng dẫn đánh nhịp - Muôn tạo vật ơi

10/16/2014 7:17:02 PM | 0 Phản hồi

Hướng dẫn đánh nhịp - Muôn tạo vật ơi... Xem tiếp

Hướng dẫn đánh nhịp - Lễ vật giao hòa

10/16/2014 7:03:21 PM | 0 Phản hồi

Hướng dẫn đánh nhịp - Lễ vật giao hòa... Xem tiếp

Hướng dẫn đánh nhịp - Kinh đầu lễ

10/16/2014 6:58:04 PM | 0 Phản hồi

Hướng dẫn đánh nhịp - Kinh đầu lễ... Xem tiếp

Hướng dẫn đánh nhịp - Hãy đến

10/16/2014 6:47:07 PM | 0 Phản hồi

Hướng dẫn đánh nhịp - Hãy đến... Xem tiếp

Hướng dẫn đánh nhịp - Hát lên bài ca

10/16/2014 6:37:18 PM | 0 Phản hồi

Hướng dẫn đánh nhịp - Hát lên bài ca... Xem tiếp

Hướng dẫn đánh nhịp - Dâng trọn cuộc đời

10/16/2014 6:29:25 PM | 0 Phản hồi

Hướng dẫn đánh nhịp - Dâng trọn cuộc đời... Xem tiếp

Hướng dẫn đánh nhịp - Con xin dâng

10/16/2014 6:25:03 PM | 0 Phản hồi

Hướng dẫn đánh nhịp - Con xin dâng... Xem tiếp

Page:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Last page