Diễn tập - Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

9/27/2015 9:43:32 AM | 0 Phản hồi

Diễn tập - Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội - Ca Đoàn Giới Trẻ Phú Nhai - Bùi Chu mừng lễ 12/08/2015... Xem tiếp

Video diễn nguyện: Kinh Cầu Giáng Sinh

2/1/2015 6:22:43 PM | 0 Phản hồi

nsngoclinh.com - Kinh Cau Giang Sinh, Trung Tam Muc Vu GP Sai Gon - Ca Doan Tong Hop... Xem tiếp

Video diễn nguyện: Đêm Yêu Thương

2/1/2015 6:21:51 PM | 0 Phản hồi

nsngoclinh.com - Dem Yeu Thuong, Trung Tam Muc Vu GP Sai Gon - Ca Doan Tong Hop... Xem tiếp

Video diễn nguyện: Tình yêu của Chúa

12/29/2014 7:17:31 AM | 0 Phản hồi

Video diễn nguyện: Tình yêu của Chúa - NS. Ngọc Linh. Mai Thiên Vân và ca đoàn.... Xem tiếp

Hướng dẫn đánh nhịp - Xin cho tôi

10/19/2014 6:54:24 PM | 0 Phản hồi

Hướng dẫn đánh nhịp - Xin cho tôi... Xem tiếp

Hướng dẫn đánh nhịp - Xin cho con

10/19/2014 6:46:47 PM | 0 Phản hồi

Hướng dẫn đánh nhịp - Xin cho con... Xem tiếp

Hướng dẫn đánh nhịp - Tựa làn trầm hương

10/19/2014 6:42:44 PM | 0 Phản hồi

Hướng dẫn đánh nhịp - Tựa làn trầm hương... Xem tiếp

Hướng dẫn đánh nhịp - Từ muôn thuở

10/19/2014 6:31:13 PM | 0 Phản hồi

Hướng dẫn đánh nhịp - Từ muôn thuở... Xem tiếp

Hướng dẫn đánh nhịp - Trong tình Chúa quan phòng

10/19/2014 6:22:48 PM | 0 Phản hồi

Hướng dẫn đánh nhịp - Trong tình Chúa quan phòng... Xem tiếp

Hướng dẫn đánh nhịp - Trông cậy Chúa

10/19/2014 6:16:02 PM | 0 Phản hồi

Hướng dẫn đánh nhịp - Trông cậy Chúa... Xem tiếp

Page:1 2 3 4 5 6 7 8 | Last page