Ca Khúc Tu Đoàn Bác Ái Xã Hội - Ngọc Linh - Ca Đoàn Tu Đoàn Bác Ái Xã Hội

10/8/2017 9:12:44 AM | 0 Phản hồi

Ca Khúc Tu Đoàn Bác Ái Xã Hội - Ngọc Linh - Ca Đoàn Tu Đoàn Bác Ái Xã Hội - Buổi Diễn Tập chuẩn bị cho Lễ Cung Hiến Thánh Đường Tu Đoàn Bác Ái Xã Hội... Xem tiếp

Muôn Lời Tạ Ơn - Ngọc Linh - Ca Đoàn Tu Đoàn Bác Ái Xã Hội

10/8/2017 9:11:08 AM | 0 Phản hồi

Muôn Lời Tạ Ơn - Ngọc Linh - Ca Đoàn Tu Đoàn Bác Ái Xã Hội - Buổi Diễn Tập chuẩn bị cho Lễ Cung Hiến Thánh Đường Tu Đoàn Bác Ái Xã Hội... Xem tiếp

Tình Con Dâng Chúa - Ngọc Linh - Ca Đoàn Tu Đoàn Bác Ái Xã Hội

10/8/2017 8:43:29 AM | 0 Phản hồi

Tình Con Dâng Chúa - Ngọc Linh - Ca Đoàn Tu Đoàn Bác Ái Xã Hội - Buổi Diễn Tập chuẩn bị cho Lễ Cung Hiến Thánh Đường Tu Đoàn Bác Ái Xã Hội... Xem tiếp

Hãy Tiến Vào Nhà Chúa - Ngọc Linh - Ca Đoàn Tu Đoàn Bác Ái Xã Hội

10/8/2017 8:26:32 AM | 0 Phản hồi

Hãy Tiến Vào Nhà Chúa - Ngọc Linh - Ca Đoàn Tu Đoàn Bác Ái Xã Hội - Buổi Diễn Tập chuẩn bị cho Lễ Cung Hiến Thánh Đường Tu Đoàn Bác Ái Xã Hội... Xem tiếp

Hãy Thắp Lên Trong Con - Ngọc Linh - Ca Đoàn Tu Đoàn Bác Ái Xã Hội

10/8/2017 7:56:02 AM | 0 Phản hồi

Hãy Thắp Lên Trong Con - Ngọc Linh - Ca Đoàn Tu Đoàn Bác Ái Xã Hội - Buổi Diễn Tập chuẩn bị cho Lễ Cung Hiến Thánh Đường Tu Đoàn Bác Ái Xã Hội... Xem tiếp

TV044 - Thi Khúc Tương Tiến - Ngọc Linh - Ca Đoàn Tu Đoàn Bác Ái Xã Hội

10/8/2017 7:39:21 AM | 0 Phản hồi

TV044 - Thi Khúc Tương Tiến - Ngọc Linh - Ca Đoàn Tu Đoàn Bác Ái Xã Hội - Buổi Diễn Tập chuẩn bị cho Lễ Cung Hiến Thánh Đường Tu Đoàn Bác Ái Xã Hội.... Xem tiếp

Xin Cho Lời Con Nguyện Cầu - Ngọc Linh - Ca Đoàn Tu Đoàn Bác Ái Xã Hội

10/8/2017 7:34:57 AM | 0 Phản hồi

Xin Cho Lời Con Nguyện Cầu - Ngọc Linh - Ca Đoàn Tu Đoàn Bác Ái Xã Hội - Buổi Diễn Tập chuẩn bị cho Lễ Cung Hiến Thánh Đường Tu Đoàn Bác Ái Xã Hội.... Xem tiếp

Quá trình hình thành các cơ sở của Tu Đoàn Bác Ái Xã Hội

9/23/2017 1:16:57 AM | 0 Phản hồi

Cha Antôn Nguyễn Văn Thành Giới Thiệu với Nhạc Sỹ Ngọc Linh về sự hình thành các cơ sở của Tu Đoàn Bác Ái Xã Hội... Xem tiếp

Lễ Bế Mạc Khóa Học Ca Trưởng 2 Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Phú Xuân Huế 2017

8/24/2017 12:28:27 AM | 0 Phản hồi

Lễ Bế Mạc Khóa Học Ca Trưởng 2 Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Phú Xuân Huế 2017... Xem tiếp

GPBR - Bài Nói Chuyện Về Thánh Nhạc của Nhạc Sĩ Ngọc Linh - Mừng Lễ Thánh Piô X

8/23/2017 12:44:03 AM | 0 Phản hồi

GPBR - Bài Nói Chuyện Về Thánh Nhạc của Nhạc Sĩ Ngọc Linh - Mừng Lễ Thánh Piô X... Xem tiếp

Page:1 2 3 4 5 6 | Last page